Erklæring om databeskyttelse
Beskyttelse af dine personlige data betyder meget for DeeDees Sandwiches, Banegårdspladsen 8, 8000 Aarhus. Denne erklæring om databeskyttelse indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke personlige data der indsamles, når du bruger www.deedees.dk. Denne erklæring om databeskyttelse indeholder også en nærmere beskrivelse af de formål, hvormed dine personlige data vil blive behandlet, og forklarer de rettigheder, du har i den forbindelse. Personlige data er enhver oplysning om personlige eller faktuelle forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Det inkluderer alene for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Indsamling og brug af data
Hver gang du besøger webstedet, overfører din browser af tekniske årsager følgende oplysninger til os:

• Den side, hvorfra filen blev rekvireret.
• Navnet og mappen, hvori filen kan findes.
• Dato og tidspunkt for rekvireringen
• Mængden af overførte data.
• Adgangsstatus (overført fil, fil ikke fundet osv.).
• En beskrivelse af den type webbrowser, der bruges.
• Kundens IP-adresse.

Disse data bliver ikke anvendt til statistiske formål af os. De bliver ikke gemt på en måde, der henviser til en bestemt person, og de bliver ikke kombineret med andre datakilder. Din IP-adresse bliver slettet umiddelbart efter dit besøg på webstedet.

Hvis der er mulighed for at indtaste personlige data på vores websted, kan du gøre det på frivillig basis. DeeDees Sandwiches bruger ikke dine personlige data til opfyldelse af bestemte formål, dvs. opfyldelse af et kontraktmæssigt forhold eller til at overføre ønskede oplysninger. DeeDees Sandwiches bruger ikke dine dataer til andet end at registrere din bestilling, efter ekspedition af din bestilling slettes alle data.